Content marketing

Informatie overdosis

Elke seconde op het internet worden er 1.6 websites gecreëerd, 1.363.426 spam mails verzonden en zijn er weer 4051 foto’s op Facebook geplaatst, terwijl er 58 pins op een board zijn gezet. Omdat jan en alleman tegenwoordig content kan creëren is er evenveel content geproduceerd in de afgelopen 10 jaar als in de rest van de geschiedenis. Mede hierdoor en ondanks onze ADHD trekken op de informatiesnelweg, zijn we altijd op zoek naar nieuwe impulsen in de vorm van content.

Google, als Informatiegod, heeft de taak op zich genomen om orde te scheppen in deze Big Bang van informatie. Hoe doet ze dat? Globaal genomen, door webpagina’s op basis van “relevantie en populariteit” -aan een ingetikte zoekopdracht- te rangschikken in haar resultaten. Omdat de optimalisatie van pagina SEO makkelijk is te dupliceren en link profiel manipulatie veel voorkomt (in voornamelijk concurrerende niches) staat Google wederom voor de zware taak om een correct beeld te scheppen van de kwaliteit in top 10.

Ordeschepping

Google geeft niet volledig toe dat nu ook sociale indicatoren (Facebook likes/shares, Google Plusjes en (re)tweets) worden opnemen in het rankingalgoritme. Studies, zoals die van Searchmetrics, laten in ieder geval een positieve correlatie zien tussen deze twee. Deze is nog hoger dan het aantal en/of sterkte van links naar een website.

Screen Shot 2015-03-04 at 9.45.27 PM

Bovenstaande studie laat bovendien voor het eerst zien dat bezoekers gedrag (doorklikratio, bouncerate, time on site, pages visited) gebruikt om het verband met rankings te onderzoeken. Af te lezen is dat de doorklikratio de hoogste correlatie heeft. Nu social en engagement factoren de hoogste correlatie tonen, lijkt het alsof Google eindelijk echt de weg is ingeslagen om de “content is King” mantra te incorporeren in haar ranking algoritme. Enkele vragen om stil bij te staan voordat je content activeert:

* is je content zo praktisch, hilarisch, jawdropping, insprirerend en/of diepgaand dat mensen het gaan delen met hun sociale kring online?

* is je content al het bovenstaande waardoor mensen nog meer pagina’s bezoeken, langer blijven en niet direct wegklikken als ze je website zien?

Het nieuwe spelletje om in Google te ranken gaat verder dan louter de meest gewilde zoektermen op je webpagina te proppen en links te verzamelen. Zeker nog belangrijk, maar is je content nu echt de troon waard in de zoekresultaten van Google? Enter Content Marketing.

Content Marketing

De juiste inhoud creëren waar jouw doelgroep online op zit te wachten. De “overdelivery” van je content in de vorm van humor, diepgang of leuke invalshoek waarvan hij beter wordt door het consumeren jouw content. Centraal bij het maken van content staat altijd de informatiebehoefte van de klant en waar deze zich bevindt in het proces naar de aankoop (buyer’s journey):

Heeft hij een probleem? Geef hem een artikel met 10 alternatieven hoe hij het kan oplossen.

Wil hij kennis opdoen? Geef hem een casestudy of 2 diepgaande analyses hoe bepaalde dingen worden aangepakt.

Is de Iphone 5s of Galaxy Android beter? Geef hem de mogelijkheid om deze te vergelijken (side by side) op je website.

Wil hij vermaakt worden? Mik op een lach.

bat spider man

Om de impact van je weldoordachte content te maximaliseren dien je ten slotte ook nog rekening te houden met je distributiekanalen. Waar kun je je content het beste onderbrengen? Waar hangt je doelgroep online uit in de buyer’s journey en hoe willen zij het liefst benaderd worden? Is het de privé-sfeer van de e-mail? Willen zij liever naar informatie zoeken met gelijkgestemden in een forum? Of lezen ze het liever op een blog van een “influencer” in de branche van hun interesse.

Belangrijke en essentiële vragen om bij stil te staan om je content strategisch en zo effectief mogelijk in te zetten. Het opstellen van een content kalender omtrent het type, toon, frequentie en distributiekanaal geeft rust en helderheid en brengt de magie terug in het soms nogal chaotische proces van content creatie en  marketing.

Met de juiste content marketing wil je de bezoeker van je content belonen voor zijn bezoek. Onze attention span is door de content explosie van de afgelopen jaren enorm verlaagd. Heb je de aandacht, dan wil je hem zo liefst mogelijk behouden en koesteren door te interesseren, verassen, inspireren en vermaken. De band (ook al is hij virtueel) zal er uiteindelijk toe leiden dat de bezoeker je met zijn business beloont.

Want vraag nu aan jezelf: je gunt je hechtere relaties toch ook meer?

esellernewscontent